INGIN DAPATKAN MAKLUMAT BERKAITAN PENGELUARAN TERNAKAN

Data statistik pengeluaran ternakan boleh didapati dengan merujuk alamat http://www.animaldata.co.uk


BURUNG UNTA

Satu kertas kerja berkaitan pengurusan burung unta telah dibentangkan dalam mesyuarat Pembantu Veterinar di Kota Bharu pada tahun 1997. Imbas kembali kertas yang telah di bentangkan Klik disini untuk mendapatkan nota penuh kertas tersebut.


MAKLUMAT TERKINI JABATAN

Rujuk halaman web Jabatan di http://agrolink.moa.my/jph/ihk untuk mendapat maklumat berkaitan perkembangan


PENGURUSAN KAMBING SUSU

Maklumat berkaitan baka dan pengurusan dapat membantu memahami program ini.


PENGENALAN BAKA-BAKA TERNAKAN

Rujukan untuk mengenali baka ternakan sila klik disini


LIVESTOCK MANAGEMENT

Segala maklumat berkaitan penternakan, penyakit, perumahan, baka-baka pelbagai ternakan boleh didapati dengan mengunjungi halaman ini


Beberapa jenis peralatan ladang dan pengurusan ternakan boleh dilihat disini.